EN

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės https://picnicbistro.lt(toliau – Interneto svetainė) lankytojams, socialinių žiniasklaidos paskyrų (Facebook, Instagram) veiksmus atliekantiems asmenims, sutikusiems gauti UAB „Liūtaširdis“ rinkodaros medžiagą (toliau – Klientai).
1.2. Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko socialinių tinkle paskyrose, sutinka gauti tiesioginės rinkodaros parnešimus.
1.3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose.
1.4. UAB “Liūtaširdis” tvarkant Kliento asmens duomenis, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.Kliento asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

2. UAB „Liūtaširdis“DUOMENYS
2.1. UAB „Liūtaširdis“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (į.k. 303464507), PVM mok. k. LT100009078019, buveinės adr. M.Valančiaus g 7., Vilnius, tel. +370 616 86222, el. p. labas@picnicbistro.lt

3. ASMENS DUOMENYS
3.1. Asmens duomenys yra konkreti apie Klientą renkama informacija, kuri panaudojama užsakymui iš Kliento priimti bei yra saugoma elektroniniu būdu tol, kol užsakymas būna pristatytas ar perduotas. Taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie https://picnicbistro.lt interneto puslapio, įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją https://picnicbistro.lt interneto puslapyje, užsakymų istoriją, kurią renka apie Klientus UAB „Liūtaširdis“ dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.
3.3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria UAB „Liūtaširdis“ susipažįsta Klientui susisiekus per socialinės žiniasklaidos priemones ar atlikus aktyvius veiksmus UAB “Liūtaširdis” socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
4.1. UAB “Liūtaširdis” renka kliento duomenis, kurie gali būti panaudoti toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
4.2. Kliento yra prašoma pateikti duomenis paslaugų rezervavimo metu. Prašoma nurodyti tokius duomenis: vardas ir pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas. Duomenų tvarkymo tikslai: klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija.
4.3. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti tiesioginės rinkodaros informaciją apie UAB „Liūtaširdis“ siūlomas prekes ir/ar paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis, kt.), UAB „Liūtaširdis“ siųs pasiūlymus dėl prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytus produktus, suteiktas paslaugas. Tiesioginės rinkodaros tikslu UAB „Liūtaširdis“ tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, el. pašto adresą, miestą, gimimo datą. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami ir saugomi 5 metus po sutikimo gavimo.
4.4. Klientas, norėdamas atsisakyti gauti tiesioginius rinkodaros pranešimus, turi teisę bet kada parašyti elektroninį laišką adresu labas@picnicbistro.lt

5. SLAPUKAI
5.1. Slapukai (cookies) – iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu UAB „Liūtaširdis“ įrašo į Kliento naršyklę. Naudojami tokie slapukai: būtini slapukai (užtikrinantys internetinės svetainės veikimą) ir analitiniai/funkciniai slapukai (padedantys atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų). Atkreipiame dėmesį, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Svetainėje naudojami šie slapukai:

_gat (1 minutė, Google Analytics)
> _gid (24 val., Google Analytics)
> _ga (2 metai, Google Analytics)
> pll_language (iki sesijos pabaigos, WordPress)

6. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
6.1. Atskleisti informaciją apie klientą UAB “Liūtaširdis” gali tik pagal įstatymą ir siekiant apginti savo teises ar teisėtus interesus.
6.2. UAB „Liūtaširdis“ gali atskleisti informaciją apie Klientą tretiesiems asmenims, kurie organizuoja prekių pristatymo, užsakymo įgyvendinimo paslaugas. Taip pat klientų duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kurios administruoja internetinės svetainės ir socialinės žiniasklaidos kanalų veiklą. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, UAB „Liūtaširdis“ trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba renka informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine.
6.3. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos komunikacijos priemonėmis kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klausimus ir pasiūlymus dėl šių nuostatų aprašymo visada galima pateikti el.paštu labas@picnicbistro.lt
7.2. Draudžiama kopijuoti ir skelbti UAB “Liūtaširdis” internetinėje svetainėje www.picnicbistro.lt pateikiamą informaciją be raštiško UAB „Liūtaširdis“ sutikimo.